About

 

Bio


  1. -2021: Solo Exhibition, ‘Works’, Fort Nigtevecht

  2. -2021: Solo Exhibition, ‘De Ronde Hoep in beweging’, Aemstelwijck

  3. -2020: Solo Exhibition, ‘Sporen van 50 jaar Lada’, WTC Amsterdam

  4. -2020: Solo Exhibition, ‘De Ronde Hoep in beweging’, Gemeentehuis, Ouder-Amstel

- 2018: International Photography Awards (IPA) 2018, Honorable Mention

  1. -2017: Published Photobook ‘Kruitmakerye De Sollenburg

  2. -2016: Solo Exhibition, ‘De Witte Dame’, Hotel Boutique DWD

  3. -2016: Published Photobook ‘De Witte Dame’

  4. -2014: Publication (4 pages) in New Photo Dutch Photography Talent 2014

  5. -2012: Published Photobook ‘Onbewogen bewogen’

- 2012: Group Exhibition, Rauw, Loods 6, Amsterdam

- 2012: Afstuderen FotoAcademie Amsterdam

Artist statement - Sandra Hazenberg


‘Wat niet belicht wordt, bestaat niet. Als iets wel belicht wordt, wordt het zichtbaar en niet vergeten.’


Sandra Hazenberg is een documentair fotograaf, waarbij het haar er vooral om gaat het leven van alledag te laten zien voordat het verdwijnt. Sandra is nieuwsgierig naar en ziet betekenis in de ‘gewone’ mens en het ‘gewone’ bestaan in relatie tot de voortschrijdende tijd. Van de verhalen van mensen en hoe ze leven probeert zij een stukje te vangen en te documenteren.


Ieder mens krijgt vorm door zijn of haar omgeving en door de verschillende sociaal-maatschappelijke groepen waar hij of zij deel van uitmaakt, bijvoorbeeld binnen het gezin, als bewoner en met leeftijdsgenoten. Mensen, zeker uit eenzelfde omgeving of groep vertonen gelijkenis, maar er zijn altijd weer verschillen tussen mensen waardoor iedereen toch uniek is. Door het zichtbaar maken van ieders verhaal vraagt Sandra aandacht voor deze mensen, en verbindt hen met hun omgeving en de sociale groepen waarin zij zich bewegen. Door dit uit te lichten, wordt het bijzonder en de moeite waard om vast te leggen.


De fotografie-projecten van Sandra kenmerken zich door een lange, intensieve weg die afgelegd wordt om diepgang te bereiken.

De foto’s zijn geen objectief verslag: Sandra proeft de sfeer en maakt hiervan haar verhaal: een document om te bewaren.


Bij haar onderwerpkeuze laat zij zich leiden door haar maatschappelijke betrokkenheid en interesse in mensen. Zij vertrekt vanuit onderwerpen die dichtbij haar zelf liggen en gaat op onderzoek uit. De projecten worden gekoppeld aan de huidige tijd en de maatschappelijke context.
‘What does not come to light, does not exist. Everything that does come to light, is noticed and will not be forgotten.’


Sandra Hazenberg is a documentary photographer, who shows the ‘ordinary’ life of ‘ordinary’ people in relation to the advancing time.

She tries to capture and document a piece of the people’s stories and how people live.


Every human being is shaped by his or her environment and the various social groups he or she is part of, for instance as a family member, as a resident or among peers. People with a similar background show similarity, but yet there are always differences, which make every person unique. By showing people’s stories, people are connected to their social environment and they are made visible.


All projects of Sandra are based on her interest in people and their identity in relation to the social context. The projects are long-term, intense ways to reach depth. The photographs are a subjective interpretation as Sandra constructs her own story: a document worth keeping.