Sandra Hazenberg - Fotografie

 

Verhalen vertellen - To tell stories

Verhalen vertellen dat is wat ik met mijn fotografie doe

All images copyright Sandra Hazenberg

Brainchild

World Trade Center Amsterdam - 10.06.2021 to 31.08.2021

Huidige exposities - Current ongoing photography exhibitions

Amstelland in beweging - Motion in the land of Amstel

Pakhuis de Zwijger Amsterdam - 26.01.2022 to 11.03.2022

In veel buitengebieden van Nederland verandert de inrichting van het landschap door de komst van nieuwe bewoners.

Waar voorheen slechts boeren hun koeien lieten grazen, breidt de verstedelijking zich uit naar deze gebieden. Zo ook in Amstelland: het gebied ronde de rivier de Amstel onder de rook van Amsterdam. Een open en groen gebied met in het hart de Ronde Hoep polder. Het gebied wordt langzaam geannexeerd door een nieuwe generatie die andere keuzes maakt, wat comfort en levensstijl betreft, dan de oorspronkelijke bewoners.

In many outlying areas of the Netherlands, the layout of the landscape changes due to the arrival of new residents.

Where previously only farmers let their cows graze, urbanization is expanding to these areas. This is also the case in Amstelland: the area around the river Amstel near Amsterdam. An open, green area with the Ronde Hoep polder in the heart.

This area is slowly being annexed by a new generation who makes different choices in terms of comfort and lifestyle than the original inhabitants.

Het welzijn van kinderen en jongeren was de afgelopen tijd weer groot nieuws in de Nederlandse media. En terecht.

Welke invloed zal de Corona pandemie hebben op het mentale welbevinden van de jeugd? De jeugd moet tegenwoordig al van alles: Is er nog wel ruimte voor kinderen om zichzelf te ontdekken en zichzelf te zijn? Brainchild is een portretserie over kinderen in hun eigen omgeving: de gewone momenten waarop kinderen even niets hoeven, behalve zichzelf zijn.

The welfare of children has recently been big news again in the Dutch media. And rightly so.

What impact will the Corona pandemic have on the mental well-being of the youth? Children nowadays already have to do all kinds of things. Is there still room for children to discover and be themselves? Brainchild is a portrait series about children in their own environment: the ordinary moments when children do not need anything for a while, except to be themselves.